"Bu arada Amerikan Generali Harbırd Sıvas'a gelir.

Bu derece yüksek bir subayın gelişi Amerikan hükümetinin ilgisini ortaya koymaktadır. Bu, Anadolu'daki olaylara ve onların yaratıcılarına etki yapma isteğinin açık bir belirtisidir.  Mustafa Kemal'le* özel bir görüşme yapan General Harbırd, kaleyi içerden fethetmeye ve inatla Amerikan mandasını reddeden adama etki yapmaya çalışmaktadır.

Harbırd konuşmasında;

'Türkiye tarihini okudum' diyordu. 'Milletiniz büyük komutanlar yetiştirmiş ve büyük ordulara sahip olmuş. Bunu takdir ediyorum. Ama şimdi durumun ne olduğunu görelim. Dört yıl Almanya ve onun müttefikleriyle savaştınız ve yenildiniz. Dört devletin yapamadığını sizin yapabileceğinizi nasıl düşünebiliyorsunuz? Tarih zaman zaman büyük kişilerin intiharlarına şahit olmuştur. Şimdi bir milletin intiharına mı şahit olacağız?

Çelik bakışları kinden parıl parıl parlayan Mustafa Kemal, onu dinliyor ve sözlerinin bitmesini sabırsızlıkla bekliyordu.

Sonunda konuşma sırası ona gelmişti;

'Tarihimizi okuduğunuz için teşekkür ederim'
Burada Amerikalı Generale dik dik baktı;
'Fakat emperyalistlerin elinde çaresiz kuşlar gibi ağır ağır ve hainlikle ölmektense atalarımıza yaraşır çocuklar olarak savaş alanlarında kendimizi fedaya hazır olduğumuzu bilmenizi dilerim'

Mustafa Kemal tutuklanmasını emreden İstanbul hükümeti ile ilişkilerini bütünüyle kesmemişti"...

 

* O sırada istilacıların nazarında en tehlikeli 'Av hayvanı'ydı

 

5 Mayis 2002