Türkiye
Normunu Konuşturuyor
 

"We are free, 
but not to be evil,
not to be indifferent to human suffering, 
not to profit from the people,
from the work created and sustained
through their spirit of political association, 
while refusing to contribute 
to the political state that we profit from.

We must say no once more. 

Man is not free 
to watch impassively the enslavement and dishonor of men, 
nor their struggles for liberty and honor." 

José Martí
Kübal
ı Vatansever
 

Saddam Hüseyin;

- "Filistin ve Irak Birdir!"...

Yüzbaşı Fethi;

-Evet.. "Filistin ve Irak Birdir!".... 
Filistin, Irak, Türkiye ruhta "bir"dir... 
Biz ruhta biriz...İlk Adım...

ABD, İngiltere ve İsrail'in 12 yıldır ambargo uyguladığı güney komşumuz Irak,
30 gün için batıya petrol satışını durdurdu. Televizyondan canlı olarak yayınlanan konuşmasında, İsrail'in bütün Arap Milletini hedef aldığını, bu durumun "kabul edilemezliğini" vurgulayan Irak Devlet Başkanı, kalıcı barışın adını koydu;

"İsrail işgali kabul edilemez. İsrail, işgal ettiği bütün topraklardan kayıtsız şartsız çekilecek!"... 

Naklen veya büyük özetler halinde yayınlanan benzeri önemde açıklamaların aksine, söz konusu konuşmanın bazı gazetelerde, televizyon kanallarında Türkiye kamuoyuna haber olarak verilişi...

"Saddam'dan petrol şovu"

"Hiçbir Arap ülkesi desteklemedi"

"Petrolü ambargo silâhı olarak kullanıyor!"


 Demek ki;

-İki çeşit ambargo var. 

Normal, kabul edilebilir ambargo: Tamamen veya şarta bağlı kısıtlı miktarlar haricinde, besin, ilâç gibi hayati önem arz eden malzemelerin ülkeye girişine izin verilmediği uygulamalar. Kitle imha silâhlarına sahip ülkelerin, böyle silâhlara sahip olduğunu, olma ihtimali bulunduğunu gerekçe göstererek bir başka ülkeye uyguladıkları ambargo çeşididir. 

ABD-İsrail-İngiltere üçlüsünün Irak'a 12 yıldır uyguladıkları ambargo gibi...

Besin, ilâç gibi hayati önem arz eden maddelerin tamamen veya şarta bağlı kısıtlı miktarlar haricinde yasaklanması, bu maddelerin söz konusu ülkeye karşı silâh olarak kullanıldığı anlamına gelmez. Dolayısıyla, ilâç, süt, besin yokluğundan ölen yüz binlerce çocuğun, kadının, yaşlının, hastanın, yani milyonlarca insanın ölüm nedeni, bu uygulamanın - istenmeyen gebelik veya bir ilâcın yan etkisi gibi- dramatik sonuçlarından biri olarak ifade edilir. 

Bu, kabul edilebilir, normal bir uygulamadır. 

Ambargoyu uygulayan ülkelerin siyasetçileri, aydınları ve medyasının bir bölümünün Irak Devleti'ne yönelik bu uygulamayla ilgili değerlendirmelerinde olduğu gibi... 

Anormal, kabul edilemez ambargo: Yukarda ki ambargoya maruz kalan ülkelerin, bu uygulamanın hâlâ devam ettiği şartlarda, -yine kendilerine yönelik uygulamanın yürütücüleri tarafından ezilen, ayaklar altına alınan- bir başka ülkeye, manevi, siyasi destek olmak amacıyla, hükümran oldukları toprağın altında bulunan petrol ihracını, belli bir süre için durdurmaları uygulamasıdır.

Irak Devleti'nin yıllardır İsrail işgali altında bulunan Filistin vatanında söz konusu işgalcilerin başlattıkları son saldırılara karşılık olarak, "İsrail, işgal ettiği bütün topraklardan kayıtsız şartsız çekilene kadar sürdürülebileceğini" vurgulayarak dün 30 günlük bir süre için başlattığı petrol akışını durdurma uygulaması gibi... 

Petrol akışının belli bir süre için durdurulması, besin, ilâç gibi hayati önem arzeden maddelerin tamamen veya şarta bağlı kısıtlı miktarlar haricinde yasaklandığı normal ambargo uygulamasından farklı olarak, petrolün, bu uygulamadan şu veya bu derecede etkilenecek ülkelere karşı bir silâh olarak kullanıldığı anlamına gelir. Dolayısıyla, benzin fiyatlarında artışa yol açma ihtimali bulunan bu uygulama, "hayatta hiç insanlık imtihanı geçirmemiş" kalbi küçük insanların hayat kalitesini menfi olarak etkileyebilecek, kötü, insanlıkdışı, ahlâka aykırı bir uygulamadır.

Bu, kabul edilemez, anormal bir uygulamadır*. 

Irak'a yönelik normal, kabul edilebilir ambargoyu uygulayan ülkelerin siyasetçileri, aydınları ve medyasının bir bölümünün, Tıpkı Irak Devleti'nin yıllardır İsrail işgali altında bulunan Filistin vatanında söz konusu işgalcilerin başlattıkları son saldırılara karşılık olarak, "İsrail, işgal ettiği bütün topraklardan kayıtsız şartsız çekilene kadar sürdürülebileceğini" vurgulayarak dün 30 günlük bir süre için başlattığı petrol akışını durdurma uygulamasını gazete başlıklarında, televizyon haberlerinde haber olarak verirken yazdıkları, söyledikleri gibi... 

*Suudi Arabistan ve Kuveyt, Irak ve Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin gibi değil. Bu ülkeler ve liderleri, ABD ve İsrail'e karşı, kabul edilemez, anormal ambargo uygulamasına gitmeyecekleri sözünü yazıp imzalamış, kabul edilebilir, normal Arap ülkeleri ve liderleridir. Yücel Atasel

9 Nisan 2002