İftarla Sahur Arası...
 
"Kalahanın Selâmı"
 

-Allah'ın Yumruğu Operasyonu'na çarpan sömürgeci şeytan bu cüretine bin pişman, çekici nasıl da kırılıp dağıldı, üçgeni nasıl da yassılıyor... İlâhi İrade'nin, imanla ve liderliğe sadakatle silâhlanmış insan bedeni suretinde, insan yapısı teknoloji mucizesi çeliği, "hi-tec"i karada, havada, her yerde, "seri, muazzam ve kararlı" darbelerle enkaza çeviren mucizevi gücü karşısında düşmanın uğradığı şaşkınlık, parçalanma yanlısı 20'lerin Ali Kemal'i gibi pâre pâre edileceklerinden, zafere inanan halk arasında kameraların görüş alanına elbette girmeyen çok sayıda sömürgeci işgal askeri ve o askerlerin de etrafında onları koruyan başka askerler olmadan rahatça dolaşamadıkları camilerin stüdyo siluetleri önünde mutlaka silinip temizlenecek birer leke gibi duran Bağdat'ta ki işgal medyası görevlilerin yüzlerinden okunuyor. İlâhi Sille eseri olduğundan makyajla saklanması mümkün olmayan o şaşkınlığı "canlı bağlantı"larda görüyorsunuz.
 
Yaratıcı şahit... Saldırgana ve kuklalarına yıllarca nasihat ettik. Mutlak liberalizm dininden bir an evvel kurtulmalarını, kamunun önce Allah'a sonra ona ait olan malını mülkünü özelleştirme-demokratikleşme adı altında yağmalamaktan, Merkezdoğu'nun zenginliklerini talan etmekten vazgeçmelerini, yağmaladıkları malı-mülkü kuruşuna kadar geri vermelerini söyledik. Kuklalara, "...'Allah yaratmış olsa da herşey sermayenin, Allah yoksulu hor görür, çünkü zengini sever' sapkınlığından sizin için çok geç olmadan, yol yakınken vazgeçin, kaleyi içten çürüten Özalizm tabusunu kırın, sonunda Talabani Cumhuriyeti'ne dönersiniz" dedik, dinlemediler. "...'Kötü devlet kurumu -  iyi holding sivil toplumu' sahte kutuplaşmasıyla enerjiyi, aşkı ziyan etmeyin, sömürgecilikle Merkezdoğu milletleri arasındaki esas kutuplaşmayı ilk görünüşte haklı bile olsa hiç bir sebeble örtmeyin, aç gözlülüğün sonu, sonunuzdur" dedik, duymazlıktan geldiler. Anglo-Amerikan terörist sömürgeciliğin bütün Merkezdoğu'ya, bütün dünyaya, insanlığa, yaratıcı ahlâka yönelik 20 Mart Saldırısından önce bu ikazlarımızı sıklaştırdık fakat kukla rejim mensupları 91'deki politikadan vazgeçeceklerine, Irak'ın sömürgeleştirilmesi, zaten sömürge Türkiye'nin bu halini sürdürmesi için gerekli "reformlar"ın yapılması projesinin bir parçası olmakta ısrar ettiler...Böylece kaderlerine ancak kılıç darbesiyle açılacak bir kördüğüm vurup, terörist sömürgeciliğin arasında kıstırıldığı üçgenin Ankara köşesi oldular.  O kılıç elimizde... Milletten cebren ve hile ile yağmalanan mal-mülk, suyuna, ormanına, petrolüne, milletten yağmalanan bütün zenginlikler geri alınacak.
 
Dünya yeniden kuruluyor, yıkıntıları üzerine kurulduğu bu dünyada Anglo-Amerikan terörist sömürgeciliğine yerin zerresi yok.
 
Allah'ın olur dedikleri imkân dahilinde. Vizyon sahibi, gerçekçi ol, Allah'ın olur dediklerini kalbinle dile, kuvvetle iste. "Hemen şimdi"...
 
Gücün söze döküldüğü bu gecenin pelesengiyle; "Sen Gül Topla Ben Nergisi"
 
Allah En Büyük
 
Yardım Allah'tan
 
Sömürgeci "tanrı"nın değil Allah'ın dediği olur.
 

Devam ederdolun__ay@hotmail.com