MİLLİ MÜCADELE TARİHİNDEN...

10 Temmuz 21'den 29 Ağustos 22'ye
Şafak Sökerken...

Akibetleri Yenilgidir...


10 Temmuz 1921...

81 Yıl önce bugün, 10 temmuz 1921'de Batı Anadoludaki Yunan işgal ordusu, başlarında kralları Konstantin olduğu halde, cephe boyunca saldırı başlattı.

Esas maksadı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni daha kurulmadan, cenin halindeyken boğazlamak olan Yunan işgal kuvvetleri, Türk düşmanlığında sınır tanımayan şımarıkların, vatan duygusundan yoksun gafillerin, dün olduğu gibi bugünde, 'ruhsuz toprak parçası' diye horladıkları Anadolu topraklarının batısında saldırı başlattıklarında, 'Hasta Türk'ü kolayca yere sereceklerinden emindir.

'Hasta Türk' mahvedilecek, Anavatanı elinden alınacak, böylece 1829 yılından sonraki 90 yılda tamamı Osmanlıdan alınmak suretiyle üç misli büyüyen Yunanistan, 'Büyük Helen Devleti'ni kurup, Venizelos'un sözleriyle etrafı, '...dört denizle yıkanan ve kendi penceresinden Karadeniz'ide seyreden bir memleket olacak'tı...