İftarla Sahur Arası...
 
"Açtı Yeşil Yapraklar"
 

-Akla, ahlâka asıl aykırı anormal bir durum olarak görülüp, dirençle reddedilmesi gereken terörist sömürgeciliğin istilâsı ve talepleri olduğu halde, aksine, haklılığını ve evrenselliğini, Irak'ta, Türkiye'de, Afganistan'da, bütün Merkezdoğu'da ve dünyada "evin içindeki mütecaviz" olabilmesiyle açıklayan bu sömürgeciliğe karşı yürütülen mücadeleyi, gösterilen direnişi gerçekçi bulmayanların "normal" kabul ettiği mevcut haksız durumun dünya çapında düzeltilmesi için vizyon sahibi bir gerçekçi olarak bütün kalbinle dileyip hemen şimdi her yerde ve her an bütün kuvvetinle isteyeceğin Allah'ın olur dediği imkân dahilindeki gelecek;
 
-Anglo-Amerikan terörist sömürgecilik Merkezdoğu'dan yenilerek ayrıldıktan sonra, başta coğrafyasını silâh tecrübe alanı, insanlarını da etkileri üzerinde gözlenen kobayı olarak kullandığı Merkezdoğu olmak üzere, insan nesli ve çevre üzerinde sebeb olduğu, etkisi milyonlarca yıl sürecek korkunç tahribatın kısmen giderilmesi için gerekli fonlar, tazminat miktarı ne olursa olsun sembolik anlamından ötürü mutlaka Teksas-Alaska petrollerinden sağlanan gelirde dahil edilerek, bu ülkelerin temelinde zaten "dünyanın geri kalanı"nı yüzyıllarca yağmalayarak edindikleri zenginlikler bulunan gelirlerinden, sermayelerinden karşılanacak...
 
-Yenilen terörist sömürgecilikle birlikte, adı ne olursa olsun, o ana kadar "demokrasi" ihracına kalkıştığı, halkının karşı iradesine rağmen saldırdığı rejimler tekrar kurulacak, liderleri görevlerine dönecek, rejim adı ne olursa olsun, sadece sömürgecinin "evin içindeki mütecaviz" konumuna uygun olarak tespit edilmiş "stratejik önem" edebiyatına memur aciz kukla rejimler yerlerini şöyle ya da böyle, başı dik idarelere siyasi iktidarlara, liderlere terkedecek...
 
-Doğu ülkeleri, milletleri, batı uygarlığını ve onun hukukunu, hukuk anlayışını başta Merkezdoğu olmak üzere dünyanın geri kalanına olduğu gibi kabul edilmesi gereken evrensel uygarlık ve hukuk olarak dayatan ve aynı zamanda her türlü kitle imha silâhını ya da akıllı silâhı üreten, geliştiren ve dünyanın uygun gördüğü alanlarında tecrübe eden ülkeler gibi her türlü kitle imha silâhını ya da akıllı silâhı üretmek, geliştirmek ve uygun göreceği alanlarda tecrübe etmek hakkına, bu hakka sahip ülkeler haklarından gerçekten ve tamamen vazgeçene kadar sahiptir.
 
Gece-gündüz her an ve her yerde; "War on colonialist terror"
 

Allah En Büyük
 
Yardım Allah'tan
 
Sömürgeci "tanrı"nın değil Allah'ın dediği olur.
 

Devam eder

 dolun__ay@hotmail.com