Türkiye 
Normunu Konuşturuyor

 

 

İç sayfalardan alıntılar...

*Günümüzde Filistinli gerillaların eylemleriyle dikkati çeken Orta doğu bunalımının kaynağında bu karar vardır. Aslında Balfour Bildirisi de kendisine 'siyonist' diyen ABD Başkanının teşvikiyle yayınlanmıştır. Bu, 16 Ekim 1917'de Wilson'un Hous'a İngiliz bildirisini onaylama yetkisi vermesiyle mümkün olmuştur. Weizmann'ın sözleriyle, "Antisiyonist İngiliz yahudilerinin yarattığı çıkmazdan kurtulmak ve İngiliz hükümetine bildiriyi yayınlama kararı aldırmak için, bu en önemli etken olmuştur.

"Bildiriye karşılık, Amerikan ve Avrupa siyonistlerinin de katıldıkları bir 'Yahudi Birliği', Allenby'nin ordusunda Türklere karşı savaşmıştır." Bu siyonist birlik, Albay Paterson'un komutasında Gelibolu'da dövüşmüş ve son Orta Doğu seferine katılmıştır. (G. Lenozowski, The Middle East İn World Affairs, s. 80) Dogan Avcioglu - Milli Kurtuluş Tarihi 1 sayfa 313

***

"Çanakkale muharebelerinde Türk'e saldıran pis yahudi denmiyorsa, ... Irak-İran savaşında 8 yıl boyunca Irak Ordusunu sırttan hançerleyen pis Kürt denmiyorsa, Türk'ü sırtından vuran pis Arap'ta denmeyecek...

'Türk' dediğimizde, Balkan Türk'üyle Orta Asya Türk'ünü, bu ikisiylede Anadolu Türk'ünü bir elmanın iki yarısı gibi benzer parçalar olarak anlamıyorsak, Osmanlıyı sırtından vuran Arap" genellemesiylede, Bağdat'ın Arabını, Kuveyt City'nin Arabıyla aynı kefeye koyamayız.

Ayrılıkçılığa karşı olmayı sadece Türkiye'deki Kürt Milliyetçiliğine karşı olmakla sınırlayıp, komşumuz Irak söz konusu olunca, bu ülkedeki ayrılıkçı liderleri destekleyen habercilere söylüyorum, dilinizi düzelteceksiniz... 'Sırttan vuran Arap' genellemesiyle esas maksadın kamuoyunu güney komşumuza karşı kışkırtmak, yeni yetişen çocuklara düşmanlık duyguları aşılamak olduğunu görüyoruz.

Sizlerin çocuklarıda dahil, yeni yetişen çocukların, büyüyen bebelerin körpe beyinlerini komşumuza yönelik kin ve nifak duygularıyla berbat etmenize göz yummayacağız"

***

"Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, Filistinli çocuklar için sarfedilmek üzere 10 milyon Euro yardımda bulundu


12 yıldır, Türkiye'ninde uyduğu bir ambargo altında bulunan Irak, bilindiği gibi17 Ağustos depreminden sonrada depremzedelere maddi yardımda bulunmuş, fakat, 'varlık nedenlerinden biri, hatta başta geleni, halkın doğru haber almak ihtiyacını karşılamak olan' medya, köpeği ısıran adam, kerhaneye giden Amerikalı bombardıman pilotları Osmondlarla, Conilerle ilgilendiğinden, bu yardımla pek ilgilenmemiş, üzerlerini örtmüştü"

 

"Men of action,
above all those whose actions are guided by love,
live forever.
Other famous men, 
those of much talk and few deeds, soon evaporate. 

Action is the dignity of greatness"

 (Yeni Taşlıtarla Postası)

11 Nisan 2002