İki Bayram Arası...
 

-İstilâcı sömürgecilere karşı dini ve milli bir görev olan vatan savunmasında liderlerin, kumandanların düşmanın eline esir düşmesi, sömürgeci ölü "tanrı"nın sandırmaya, inandırmaya çalıştığının aksine, psikolojik savaş bombardımanını boşa çıkarmak şartıyla, sonu sömürgecinin bozgunu olacak kutsal kurtuluş mücadelesinin misliyle ateşlendiği, düşman yuvaları üzerine misliyle yüründüğü tarihi dönüm noktalarıdır.
 
Şahsında Irak halkını aşağılamaya çalıştıkları, yüzünde iki oğlunu, torununu kutsal kurtuluş mücadelesinde, cihatist çizgide şehit vermenin dimdik haklı gururu okunan Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in esir alınışını kaba şakalarla duyururken, Irak'tan Türkiye'ye, Afganistan'a bütün Merkezdoğu'yu, cehalet içinde yüzen Amerikan halkı da dahil bütün dünyayı sömürgeci "tanrı"nın kazandığına, Allah'ın yenildiğine, Allah'ın Doğu milletlerinin, bütün insanlığın sonsuza kadar sömürgeci şeytana köle olmasına rıza gösterdiğine inandırmaya çalışırken, Anglo-Amerikan terörist sömürgeci soytarılarla, kuklaların mimiklerinde, cümlelerinde, esprilerinde, medya haberlerinde ve görüntülerinde ortaya serilen ruh çirkinliğini, bir türlü saklayamadıkları İlâhi irade karşısında kaçınılmaz bozgunu kabullenmişliği, insani özden sakatlanmışlığı elbette görüyorsunuz.
 
Asıl yargılanacak olan Bush-Blair soytarılarıyla bu soytarıların hukuk tanımaz terörist rejimleri ve biçare kuklalarıdır. Sömürgecilik ve işbirlikçilik mutlaka yargılanıp, cezalandırılacak.
 
Noel bayramı geliyor. Ağaçlar şehirler gibi... Işıl, ışıl...
 
Arabıyla, Kürdüyle, Türkmeniyle Irak halkı, Irak'tan Türkiye'ye,  Afganistan'a bütün Merkezdoğu milletleri, milletin mücahit vatansever evlâtları, milli kuvvetler!... 
 
Karşısında tek yumruk halinde birleştiğin, birleşebileceğini asrın açıldığı geçen Ramazan Ayı boyunca gösterdiğin ortak düşmanın Merkezdoğu coğrafyasında ticari, siyasi, askeri kurumlaşma, kalıcılaşma-meşrulaşma çabalarına, bütün dünyanın savaş sahası olduğunu bilerek kuvvetle  vur, misliyle darbeler indir, yerle bir et.
 
"Evin içindeki mütecaviz"e öyle bir vur ki gaib sarsılsın... O gaibin bütün kuvvetleri  neşeyle dolsun, mutlu olsun.
 
Bir an bile unutma, unutana da sonsuz kararlılığını vurgula; her zaman her yerde en büyük Allah
 
 
Devam eder...