MİLLİ MÜCADELE TARİHİNDEN...

10 Temmuz 21'den 29 Ağustos 22'ye

 


Akibetleri Yenilgidir...

14 Temmuz 1921

Savaşın mukadderatını belirleyecek muharebelerin ilki 14 temmuz sabahı düşmanın 40 bin kişilik bir kuvvetinin 12. Türk Grubu üzerine taarruzuyla başlar. Düşman, Türk grubunu bir an evvel çekilmek zorunda bırakıp, ikmal hatlarının toplandığı Eskişehir'e yönelmek amacındadır. Üstün düşman kuvvetlerinin kurduğu baskıya, öğle saatlerine kadar direnen Albay Halit Karsıalan komutasındaki 15 bin kişilik 12. Türk Grubu, çekilmeye başlar.

Albay Kemalettin Sami'nin komuta ettiği 4. Grub ise, 1. ve 2. Yunan kolorduları karşısında, 16 Temmuza kadar direnişini sürdürür. Ancak 16 Temmuz günü yarım ay halindeki Türk Cephesinin sol kanadı, onu yine yarım ay şeklinde kuşatmaya çalışan düşmanın bu noktadan yönelttiği şiddetli taarruzlar sonucunda, 23 tümenin bölgesinden çökmeye başlar. Aynı gün, 4.Tümen komutanı Kurmay Yarbay Nâzım Bey şehit düşer. Türk savunmasının sol cenahtan kırılması muharebenin seyrini değiştirir. İmha olmak tehlikesi, risk alınamayacak kadar büyüktür. İkindi sularında İsmet paşa cephenin Eskişehir'in batısına, Seyitgazi hattına çekilmesini emreder.