19 Mayıs 1919, hayatından umut kesilmiş, mirası yağmalanmış Türk Milletinin, onu avuç içi kadar bir toprak parçasına hapsetmeye çalışan, küstahlıkta sınır tanımaz mağrur düşmanı, sonunda Anadolu-Trakya topraklarından defederek varlığını devletleştireceği  varlık-yokluk mücadelesinde tarihî bir başlangıçtı.

Milli Devletin AB-ABD kuşatması altında bulunduğu, mevcut haliyle 'demokrasi'nin maalesef bu kuşatmanın kılıfı, bahanesi, hatta 'adı' anlamına geldiği 19 Mayıs 2002'de de öyledir...

Herkes demokrat, herkes demokrasiden yana, herkes özgürlükçü...

Peki sorumlular?...

Yüce önder Atatürk ve silâh arkadaşlarını, hedefin Merkezi Doğu'da bütün komşularıyla iyi ilişkiler geliştirebilen bir güç ve karar merkezi haline gelmiş gerçek Türkiye olduğu bilinciyle rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz.

Kutlu olsun...

Vatan Aşkında Sınır Tanımayız.


Birlik Ve Bütünleşme

19 Mayıs 2002