İki Bayram Arası...
 
"Kutlu Doğum Haftası"

Bir...
 

-Allah'ın ağacı... Benzetilen nesne şehir olsa tamam, ama ağaç bu...
 
-Benzetmesini bilirsen benzer.
 
-Acaba ne diyecekti. Hafta ortası oldu.
 
-Shier'in sözlerine vurgu yapacaktı.  ABD terörizminin başka milletlere, devletlere, "dünyanın geri kalanı"na özgürlük getiren zulmünün bilincine "...Ancak böyle korkunç bir tecrübeden geçtikten sonra varacağız" şeklindeki sözlerine vurgu yaptığını hatırlatacaktı. Devlet terörizmi lâfı da aslında...
 
-Darabat üzerine konuşacaktı belkide.
 
-Ekleyecekti ya da kimbilir... Meselâ "The media are a pitiful lot. They don't give us any history, they don't give us any analysis, they don't tell us anything. They don't raise the most basic questions:
 
Who has the most weapons of mass destruction in the world by far?
 
Who has used weapons of mass destruction more than any other nation?
 
Who has killed more people in this world with weapons of mass destruction than any other nation?
 
The answer: the United States"
 
Zinn'in (Şu) medya çok aşağılık. Tarih, analiz, bir şey verdikleri yok. Bize hiç bir şey anlatmıyorlar. En temel soruları gündeme getirmiyorlar:
 
Dünyada en fazla kitle imha silâhına kim sahip?
 
Kitle imha silâhlarını en çok kim kullandı?
 
Kitle imha silâhlarıyla en fazla insanı kim öldürdü?
 
Cevap: Birleşik Devletler"... sözlerini ekleyerek vurgu tazeleyecek, vurgu üstüne vurgu yaparak anlamı genişletecek, daha da kuvvetlendirecekti.
 
-Bence "Hey çocuklar!... 12 Eylül 2001 sabahı batının ABD dışında kalan bölgelerinde, gazetelerin manşetlerini, televizyonların geçtiği alt yazıları, ekranın sağ ya da sol üst köşelerine yerleştirdikleri başlıkları hatırlayanınız yoksa hatırlatayım diyorum" diye soru olmayan bir soru soracaktı.
 
-Duraksamadan "Evet, evet... hatırlamaz olurmuyum, o sabah 'Bugün hepimiz Amerikalıyız... Hepimiz Amerikanız' diye başlık atmışlardı" diye cevap verecektim bende... Sonra, "Peki 20 Mart 2003 sabahı gerekçesini güya BM'nin güvenlik konseyinin bile uluslararası hukuka uygun bulmayıp onaylamadığı Anglo-Amerikan Saldırısı başladığında, Merkezdoğu ülkelerinden meselâ Türkiye'de, Irak'a yönelik sömürgeleştirme-yağmaya açma saldırısının millete nasıl duyurulduğunu, haberleştirildiğini, takip eden günlerde atılan gazete başlıklarını, bültenleri, geçilen alt yazıları, ekran üstü sağ-sol köşe başlıklarını hatırlayanınz var mı?" diye sormayı unutsa bile, aklıma, "Tam Yol Bağdat!"... "Büyük Taarruz Başladı"... "Rambolar Aslan Gibi!"... başlıkları gelecekti.
 
-İbare peki? Aklına Irak'a yönelik 91 Saldırısında, bir dergi kapağının üstüne basılan "ABD bilmem ne olmak istiyor" ibaresi de gelecekti, unutma.
 
-Ben de yandan "bas" diye atılacaktım. Bus, bus... Bilmem doğrumu hatırlıyorum, o ibareye vasıtamı ne çarpmamışmıydı?
 
-Acaba ben ne hatırlayacaktım, bir zorlayayım... Herhalde güya BM'nin, 20 Mart öncesinde, güya "gizli kitle imha silahlarını bulmak" olan yasa dışı gerekçesini uluslararası hukuka uygun olmadığı için onaylamadığı Anglo-Amerikan Saldırısını, saldırı başlar başlamaz "uluslarası terörist eylem" olarak şiddetle protesto etmediğini; Anglo-Amerkan terörist sömürgeciliğine ambargo uygulaması başlatmadığını; görevi, saldırgan ABD-İngiltere ve yandaşı ülkeleri BM bayrağı altında Irak'tan çıkarmakla sınırlı bir uluslarası koalisyon gücü kurulmasını karara bağlaması gerektiği halde yapmadığını, yapamadığını itiraf etmediğini hatırlardım. BM Genel Sekreteri Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in aynı saldırının  failleri tarafından esir alınmasını "uluslarası terörist eylem" olarak görmüyor, kayıtsız-şartsız derhal serbest bırakılmasını talep etmiyor.
 
-Ama plân yapıyor.
 
-Hatırlayan hatırlayana... Demekki batının ABD dışında kalan bölgelerindeki ülkelerin gazetelerinin, televizyonlarının aksine 20 Mart sabahı "duygusal davranmamışlar"... "Bugün Hepimiz Bağdatlıyız!". Olmaz.  Niye? "Politikada duygusallığa yer yok" da ondan.
 
-?
 
-...Serbest bırakılmasını talep etmiyor zira Irak Devlet Başkanı-Kurucu Ulusal Önder Saddam Hüseyin ve silâh arkadaşlarının, millici mücahitlerin yönetimi ele almasını engelleyecek şartlar bir türlü oluşturulamadığından, kuklalar tutunamadığından, yani "insani amaç"larla  kalmasını istiyor.
 
-?
 
-...Anglo-Amerikan istilâcılar Irak'tan bir an evvel çekilsin ama gerekçesini uluslararası hukuka uygun bulmayıp onaylamadıkları saldırı kurumlaşıp, meşrulaştıktan sonra "bir an evvel çekilsin". Ölü örgüt BM ile terörist sömürgeciliğin sözcülerinin geveleyerek söyledikleri bu... "Müsaadenizle çocuklar".
 
-Bu ses!
 
-El salla, el salla diyecek...
 
-Ya da kol...
 
Devam eder...