-Asrın açıldığı bir Ramazan ayı oldu... Asrın asıl açıldığı bu Ramazan Ayı'yla birlikte, dikkatle dinleyeceğiniz üzere;
 
Yıllarca süren ambargoda dahil, 1/17/1991'de başlayıp, 3/20/2003'ten sonra, sonunun bozgunla kovulmak olduğu şu an itibarıyla  besbelli bir istilâya dönüşen Irak'a yönelik sömürgeci saldırının, aslında bütün Merkezdoğu'ya, bütün insanlığa yönelik asrın en korkunç terörist kampanyası olduğu artık ortaya çıktı. Bu kampanyayı yürüten Anglo-Amerikan terörist sömürgeciliğinin sözcülerinin ve medyasının hem 3/20 Saldırısı için gerekçelerden biri olarak kullandıkları, hem de "edebiyatıyla 12 yıllık terörist kampanyayı ardında güya görünmez kıldıkları menfi manada '9/11'in" de aslında yine bu kampanya olduğu anlaşılmaya başlandı.
 
Bağdat-Ankara-Kâbil arasına asıl sıkıştırılanın, uğratılacağı bozgun daha 1/17'de, asrın en korkunç terörist kampanyasının ilk saldırısının başladığı o gece, bombardımanın ilk bombası Bağdat toprağına düştüğü salisede, "tam o anda" kesinleşen Anglo-Amerikan terörist sömürgeciliği olduğu gerçeği, Ramazan boyunca bir daha teyid olundu. Korku yenildi, hangi kesimden, meslekten olursa olsun mücahit vatanseverler, Milli Kuvvetler, Afganistan'ı, Türkiye'si, Irak'ıyla her yerde, bütün Merkezdoğu coğrafyası üzerinde terörist sömürgeciliğe karşı tek yürek, tek yumruk halinde birleşebileceklerini...gösterdiler.
 
Asıl kurtarılması gereken halkın ise medya yoluyla cahil bırakılan ekran başındaki Amerikan halkı, asıl yeniden yapılandırılması gereken ülkenin de bir uzak-batı ülkesi olan ABD olduğunu anlayanlar çoğaldı. Şayet ABD ve İngiltere Merkezdoğu'dan kovulduktan sonra dahi dünyanın, doğunun batı, güneyin kuzey kadar söz ve yetki sahibi olması halinde, ancak bu taktirde bir parçası olunabilir, yaşanabilir bir bütünlük olabileceğini hâlâ anlamamışsa, bu ülkelerin, Merkezdoğu'nun da eşit söz ve yetki sahibi olacağı bir ortak idare tarafından mutlaka denetim altına alınmasının insanlık için bir zaruret haline geldiği, artık camide, kışlada, okulda her yerde konuşulur oldu.
 
Dünyanın, onu geri kalanları üzerinde istediği gibi tahakküm kurduğu bir çiftlik olarak gören bu terörist sömürgeciliğe artık tahammülü kalmadı.
 
İstilâcının hakkı da, kaderi de, ona milletçe direnilerek, taarruz edilerek o topraklardan kovulmaktır. Anglo Amerikan terörizminin Merkezdoğu'dan kovulurken mukadder yenilgisini, "ardında yeni bir ülke bırakan medeniyet öğretmiş bir yardımsever" görüntüsüyle saklamasına müsaade edilemez... O görüntü, Allah'ın olur deyip oldurduğu üzere, "medeniyet öğretme iddiasıyla aslında özelleştirme-demokratikleşme adı altında yağmalamak, kukla idareciklere bölmek maksadıyla istilâya cüret ettiği Irak topraklarından millici mücahitler tarafından lâyık olduğu yenilgiye uğratılarak ayrılmaya mecbur edilen sömürgeci" görüntüsü olacak, bu şart... Zaferin mücahit vatanseverlerin olacağından zerre kadar kuşku duymayın. Irak'ta, Afganistan'ta, Türkiye'de, bütün Merkezdoğu'da Direniş, devlettir. Camide, kışlada, okulda, her yerde asıl devlet, Direniş'tir. Artık arınmada olacak. Terörist-sömürgecilik görüldüğü her yerde ezilmeye devam olunurken, bir yandan da bütün kurumları, terörist-sömürgeciye kapıyı içerden açan kuklalardan şöyle ya da böyle arındırmaya... başlayacaksınız.
 
Bu gerçekleri gözler önüne serip, görünür kılan, düşündüren şehitleri rahmetle anıyoruz.
 
 
Sömürgeci "tanrı"nın değil, Allah'ın dediği olur.
 
Allah en büyük.
 
Yardım Allah'tan.
 
Dikkatle dinlediğiniz üzere, düşmana iyice bastırın, baskıyı arttırın. Her yerde...
 
 
 

Devam eder


dolun__ay@hotmail.com